Dongeng Sunda Lutung Kasarung

(Buatan sendiri)

Dina hiji kota nu asri di Jawa Barat, aya seueur rakyat nu rukun sareng damai. Tapi, dina hiji poe, aya kahiji wargi anu henteu suka sareng sagala nu aya. Rakyat téh nyebutna Lutung Kasarung.

Lutung Kasarung téh mah beungeut di hutan, hirupna henteu kaasup jeung rakyat. Aya nu ngaranna Purbasari, putri mahamantri Sanghiyang Tajimalela. Purbasari téh cantik jeung salira, nyaéta sawala sadaya hiji haté wargi di nagara ieu.

Lutung Kasarung, nu mah anu téh muka henteu dipayun, jadi beunang hirup di hutan. Suatu waktu, nuju dina wéwengkon kaparangan, Lutung Kasarung nyobian Purbasari. Ari ngaranna dina aya mahamantri anu nepi ka pamandangan, Sanghiyang Tajimalela.

Sanghiyang Tajimalela ngasih perintah ka Purbasari: “Hiji lila munggaran, Purbasari. Anjeun kudu mahi ku Lutung Kasarung, sarta sanajan anjeun masih dijalma, tapi haté jeung nyawana bakal diganti ku Lutung Kasarung.”

Purbasari henteu ngarti, nanging sasarengan eta perintah, Purbasari malah ngajugjug. Sanghiyang Tajimalela geus teu tiasa nyaeukurkeun putri na, jadi malah narima dina wujud Lutung Kasarung. Nanging haté sareng nyawa Lutung Kasarung mah henteu tiasa diganti ku sang putri.

Purbasari dirojong ku Lutung Kasarung, mibanda muka nu henteu parantos dipayun. Hijina kasarung di rojongkeun dina lantai huntu, tur Sanghiyang Tajimalela mukim hate ku Sanghyang Cakra Buana.

Di pagi hari, Purbasari jeung Lutung Kasarung téh ngora, tur maot jeung hate pisan. Sanghiyang Tajimalela geus ngabantos hate anjeun sareng nyawa Lutung Kasarung.

Kuring nyaéta lutung kasarung, kuat sareng geus mupus. Aranjeunna téh mah nempo nepi dina wujud putri, kabaktian kasarung malah parantos di rojong di lantai huntu. Ku Sanghiyang Cakra Buana, kuring kungsi hate sareng nyawa kuring, aranjeunna anjeunna téh tiasa kungsi deui dina wujud asli mah putri ti nagara ieu.

Sanghyang Tajimalela ngan ukur, tur ngajugjugan Sanghyang Cakra Buana. Purbasari di rojong deui ku Sanghyang Tajimalela, tur Lutung Kasarung di jantenkeun punggawana di nagara.

Nepi ka ayeuna, nagara téh jadi aman sareng damai, tur Purbasari sareng Lutung Kasarung tetep kungsi ka haté wargi. Dina legenda ieu, Lutung Kasarung geus ngajadi legenda nu ngajugjugan henteu meunangkeun hate jeung kasangkepna ti hiji putri nu terhormat.

Berdiri sejak 2017, Busa Pustaka hingga saat ini telah memberikan akses baca hingga ribuan anak di Provinsi Lampung. Berawal dari tak sampai sepuluh buku dan saat ini memiliki koleksi ribuan buku anak yang terus ingin ditambah demi memfasilitasi banyak anak membaca.

Artikel Terpopuler

Artikel Terbaru

Scroll to Top